Schilders Vakopleiding Zutphen

Het kenmerk van een dergelijke opleiding was, dat de leerling-werknemers een dag per week naar school gaan en vier dagen per week lerend werken bij een aangesloten Schildersbedrijf. Vanaf januari 2008 wordt er gewerkt met een blokkenrooster ( wintermodel) zodat de leerlingen alleen in het laagseizoen ( week 44 t/m 16) worden geschoold op de theorie en praktijk de overige tijd werken zij bij het inlenende bedrijf, dus het hoogseizoen wordt optimaal benut!

 

De leerling-werknemers zijn in de periode ( week 44 t/m 16) vier weken in de praktijkleerwerkplaats. Hierbij krijgen ze in die periode de theorie van ROC  Aventus. Tussen de genoemde weken/ dagen zijn de leerling-werknemers werkzaam bij één van de lidbedrijven. In de praktijkleerwerkplaats krijgen de leerlingen extra aandacht voor diverse praktische basisvaardigheden onder leiding van vakbekwame praktijkinstructeurs. Onder geconditioneerde omstandigheden kan een leerling werknemer daar naar behoefte bijgeschoold worden. De praktijkexamens worden tegenwoordig afgenomen in Zutphen op onze eigen locatie. Leerling werknemers van Schildersvakopleiding Zutphen kunnen de volgende opleidingen volgen: Entree opleiding BBL Schilderen ( 1 jaar) niveau 2 Medewerker schilder (2 jaar), niveau 3 Gezel (2 jaar) ( beide opleidingen worden komend schooljaar in 3 jaar aangeboden) en niveau 4 Kaderopleiding (min. 2 jaar). Elke afsluiting wordt bekroond door een landelijk erkend vakdiploma. Restauratievaardigheden zoals houten en marmeren wordt cursorisch aangeboden bij het Opleidingscentrum Zutphen. ( bij voldoende deelname) In de meeste gevallen zal de leerling-werknemer aansluitend in dienst treden bij het bedrijf waar hij/zij voordien via Schildersvakopleiding Zutphen gedetacheerd was.

Schildersvakopleiding Zutphen biedt de leerling-werknemers een Beroeps Praktijk Vorming Overeenkomst (BPVO) aan voor de duur van de opleiding, rekening houdend met de bepalingen van het arbeidscontract en het CAO. Mocht er bij het inlenende lidbedrijf tijdelijk geen werk zijn, dan wordt de leerling tijdelijk in goed overleg opgevangen in de Praktijk Leer Werkplaats (PLW). Herplaatsing bij een ander aangesloten bedrijf behoort dan tot de mogelijkheden. 

Scholing:

In samenwerking met ROC Aventus, leerbedrijven en het SBB draagt Schildersvakopleiding Zutphen zorg voor een gedegen, verantwoorde en brede opleiding, soms is hiervoor (tijdelijke) plaatsing bij meerdere bedrijven gewenst. Leerling werknemers worden betrokken bij studiedagen, projecten en demonstraties. Zij maken kennis met de nieuwste ontwikkelingen,  innovaties  en worden zodoende breed geïnformeerd. 

HET SCHILDERSVAK IS BIJZONDER! 

Schildersbedrijven willen graag zelf hun nieuwe medewerkers opleiden.

En zij willen dat vooral goed doen. Daarom doen de bedrijven dat bij voorkeur samen met Schildersvakopleiding Zutphen. Je kunt Schildersvakopleiding Zutphen dus zien als een speciaal schildersbedrijf dat vooral jonge mensen in dienst heeft en het vak wil leren. Schildersvakopleiding Zutphen is opgericht door en voor en is van de schildersbedrijven, die nauw samenwerken om de opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij Schildersvakopleiding Zutphen werken, is leren en meteen verdienen. Je krijgt een werkgarantie voor de duur van telkens één jaar. Vanaf november tot en met april komt de leerling-werknemer middels een scholingsrooster terug voor theorie en praktijk aanvullende scholing. Een aangesloten schildersbedrijf is altijd een “erkend leerbedrijf”. Zo word je tijdens de opleiding geholpen door een aantal praktijkbegeleiders die veel van het schildersvak weten. 

HET DIPLOMA IS VEEL WAARD

Aan het einde van de opleiding ontvang je het landelijk erkende diploma. Natuurlijk pas als je het examen met succes hebt afgerond. Ook wat dat betreft zit je bij Schildersvakopleiding Zutphen wel goed. Je leeftijd en vooropleiding zijn belangrijk om te bekijken op welk niveau je met de Schildersopleiding kunt beginnen. Natuurlijk kun je aan je decaan om meer informatie vragen. Maar het werkt sneller om gewoon eens bij Schildersvakopleiding  Zutphen op bezoek te gaan, eens rond te kijken en kennis te maken. Je bent altijd van harte welkom en de koffie staat klaar. 

CURSUSSEN VOOR SCHILDERSBEDRIJVEN

Wilt u als bedrijf uw personeel scholen door middel van maatwerk dan kan dit. Middels de cursuswijzer van OnderhoudNL ( onze branche organisatie) of via de aangeboden cursussen van Schildersvakopleiding Zutphen willen wij u van harte uitnodigen. Houtrotreparatie, Kitten of Behangen zijn een greep uit ons assortiment.

Deel deze pagina: